Zimna Fuzja


Zimna Fuzja Rossi E-Cat

Autor: dnia 18 August , 2011

Na codzień słyszymy w klasach szkolnych, polityce, wiadomościach o spadku w zbiorach energii. Również na codzień jesteśmy zachęcani do oszczędzania energii elektrycznej. A co gdybyśmy mogli to zmienić?

W styczniu 2011 roku pomimo dużej nie wiary ze świata nauki i technologii, bez żadnego wsparcia oraz pomocy finansowej i pomimo prowadzenia swoich badań w tajemnicy, inżynier Andrea Rossi opublikował swoje wspaniałe osiągnięcie.
Wynalazek i osiągnięcia pana Rossi sa bardzo ważne dla naszej planety. Chciałbym więc przedstawić państwu kilka faktów i przekazać trochę informacji na temat pana Rossi

Na początku chciałbym napisać o sercu całego wynalazku: “zimnej fuzji”. Czym tak naprawde jest zimna fuzja?

Dla wielu zimna fuzja kojarzy się z naukową fikcją, zjawiskiem o zbyt daleko idących możliwościach aby mogło być prawdziwe. Jej ideą jest przeprowadzenie fuzji jąder atomowych w temperaturze pokojowej, co pozwoliłoby naukowcom stworzyć prawie nieograniczone źródła energii.

Ropa naftowa przeszłaby do historii. Dla porównania, w sercach gwiazd reakcja taka zachodzi dopiero przy kilkunasu milionach stopni Celsjusza. Przez wiele lat naukowcy z całego świata bezskutecznie próbowali udowodnić, że zimna fuzja jest jednak możliwa. Wielu ekspertów wielokrotnie debatowało nad sensem finansowania tego typu badań, w opozycji do bardziej realistycznych, alternatywnych źródeł energii.
Jednakże, w czwartek 22 maja tego roku, wysoce poważany profesor fizyki, Yoshiaki Arata z Uniwersytetu Osaka w Japonii, przeprowadził udaną demonstracje tego zjawiska. Prezentacja odbyła się na oczach 60 świadków: znanych fizyków, reporterów z sześciu największych czasopism oraz dwóch stacji telewizyjnych. Jeśli zapewnienia Arata są prawdziwe, 22 maja 2011 stanie się dniem, który wprowadził ludzkość w czasy taniej i czystej energii nowej generacji.

Eksperyment polegał na połączeniu jąder deuteru z mieszaniną palladu oraz tlenku cyrkonu, która ma powodować silne skupienie deuterów. Jądra atomowe znajdujących się obok siebie atomów miałyby być na tyle blisko, aby stworzyć jądro atomu helu. Dowód na fakt takiej fuzji ma stanowić wzrost temperatury wewnątrz komórki, w której znajdują się wymienione cząstki elementarne, która zaczęła spadać dopiero po około 50 godzinach, co Yoshiaki Arata uważa za dowód zajścia reakcji fuzji jądrowej.

Demonstracja wyglądała obiecująco, lecz wielu naukowców przywołuje wydarzenie z roku 1989, kiedy Martin Fleishmann oraz Stanley Pons zaprezentowali, jak twierdzili, kontrolowaną reakcję zimnej fuzji, której niestety nikt, łącznie z samym twórcą metody nie był w stanie później powtórzyć.
Za pierwszych odkrywców zimnej fuzji uważa sie naukowców Pona i Fleischmana. Obaj naukowcy w 1989 roku dokonali przłomu w dziedzinie energetyki, ale niestety ich pomiary były błędne choć nadzieja na możliwość uzyskania energii poprzez zimną fuzje pozostała.

W roku 2003 naukowcy z NASA publicznie oznajmili o słuszności części odkryć z roku 1989.
Zimna fuzja jest fuzją jąder atomowych, którą dałoby się przeprowadzić w temperaturze znacznie niższej niż dla znanych obecnie reakcji termojądrowych. Fuzja dwóch dowolnych jąder atomowych zachodzi, gdy posiadają one energię wystarczającą do pokonania odpychania elektrostatycznego protonów między jądrami i przybliżenia na odległość, w której krótkozasięgowe silne oddziaływania jądrowe przeważą odpychanie. Obliczenia i dotychczasowe eksperymenty wskazują, że energia potrzebna do tego odpowiada temperaturze rzędu milionów kelwinów. Każda metoda, która doprowadziłaby do fuzji jąder w znacznie niższych temperaturach i nie za pomocą zderzania jąder przyśpieszanych w akceleratorach, byłaby uznana za zimną.

Klasyczna zimna fuzja jest teoretycznie możliwa do przeprowadzenia w silnych polach: magnetycznym i rotującym elektrycznym, kiedy to dwa stany Landaua obiegają się w tzw. układzie podwójnym gwiazd bez lub na około ciężkiego jądra atomowego w stanie tzw. paczki trojańskiej zjonizowanego deuteru. Można wtedy oszacować pole krytyczne i częstość obiegu, kiedy przekrywanie się funkcji falowych jest rzędu szerokości samych funkcji. W warunkach laboratoriów ziemskich są to jednak pola gigantyczne, charakterystyczne dla obiektów astrofizycznych.

Synteza jąder deuteru jest reakcją silnie egzotermiczną. W jednej reakcji wydzielane jest ponad 3 magaelektronowolty. Warto tutaj dodać ze to jest ponad milion megaelektronów więcej niż przy spalaniu atomu wegla. W wyniku reakcji deuteru powstają cięższe jądra. Reakcja syntezy wśród tego reakcja deuteru są odpowiedzialne za wytwarzanie energjii we wnętrzu słońca i są nadzieją na rozwiązanie wszędzie obecnych problemów energetycznych ziemi.
Osiągnięcia i wynalazek inżyniera Andrea Rossi zbliżają nas do pozbawienia się światowego kryzysu energetycznego.
Wynalazek i jego wydajność zostały sprawdzone i zweryfikowane pod współpracą Prof. Sergio Focardi i opublikowane przez dziennik fizyki jądrowej. Katalizator Energii lub E-Cat już od dwóch lat wiarygodnie i powtarzalnie produkował znaczną ilość energii.
Wynalazek jest wciąż tajemniczym prototypem, ale zapowiada się wkrótce miedzynarodową rewolucją w naszym sposobie życia i naszym podejściu do wytwarzania energii.

 

Kategoria: Andrea Rossi , News , Zimna Fuzja | Brak komentarzy »

Autor: dnia 9 August , 2011

Naukowcy we Włoszech twierdzą, że odblokowali tajemnicę zimnej fuzji. Po prostu ogrzewają nano-proszek niklu i wstrzykują wodór pod wysokim ciśnieniem. Osiągniecie jest przyznane włoskim wynalazcą Andrea Rossi I Profesorowi Sergio Focardi twierdzą oni że generują 20 razy więcej energii cieplnej niż energii którą wprowadzają. Według naukowców, reakcja wodoru z niklem zmienia nikiel w miedź wydzielając ciepło oraz emitując cząstki beta. Naukowcy również twierdzą, że pomiar cząstek beta, która wymaga ochrony ołowiem i imponującą ilością nadmiaru ciepła, które służy do wrzenia całego mnóstwa wody.

A wiec zacznijmy od podstaw czym jest nikiel?

Nikiel jest pierwiastkiem chemicznym z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nikiel został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika i mineraloga Axela Frederica Von Cronstedt. W 1804 otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany równo z miedzią i cynkiem.
Nikiel metaliczny jest srebrzysto-białym, połyskującym metalem, trudno korodującym i odpornym na ścieranie. Stosuje się go do tworzenia połyskujących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych. Stopy niklu i miedzi (tzw. miedzionikiel) są stosowane do wyrobu monet, sztućców itp. Nikiel jest też dodawany do stali o podwyższonej odporności na korozję. Jest ferromagnetykiem.

Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 80 ppm w postaci minerałów garnieryt i pentlandyt. Rudy dzieli się na: tlenowe, siarczkowe i arsenkowe, w zależności od ich składu chemicznego. Posiada 29 izotopów z przedziału mas 50-78;

Nikiel jest mikro-elementem obecnym w centrach reaktywności wielu enzymów. Jego minimalne, dzienne dobowe spożycie wynosi 0,3 mg. W Polsce rudy niklu były wydobywane i przetwarzane w miejscowości Szklary do 1982 roku. Nikiel używany jest często do produkcji oprawek okularów, co może sprawić problemy alergikom. Osoby uczulone na nikiel, które noszą okulary z niklowymi oprawkami, narażone są na zaczerwienienia i zabarwiane metalem w miejscu styczności oprawek ze skórą. W dodatku pewnemu zniszczeniu ulegają też oprawki (widoczne są wgłębienia, jakby po wypaleniu kwasem). Nikiel wykorzystuje się głównie jako pokrycie mniej szlachetnego żelaza i stali (elektroliza), gdzie zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję. Stale takie wykorzystuje się w przemyśle samochodowym. Sieć krystaliczna niklu posiada właściwość “pochłaniania” atomów wodoru. W silnie rozdrobnionym metalu może się zmieści około 17 razy więcej wodoru niż wynosi jego objętość. Właściwość ta wykorzystywana jest jako katalizator w wielu procesach m.in. w hydrogenizacji (chemicznym utwardzaniu) tłuszczów. Jest składnikiem baterii niklowo-kadmowych. Jego stopy z miedzią służą do produkcji monet.

Niewiele dziedzin nauki jest bardziej kontrowersyjne niż teoria zimnej fuzji, hipotetycznie bliskiej temperaturze pokojowej reakcja, w której dwie mniejsze jądra łączą się w jedno większe jądro podczas której reakcji wyzwalają dużą ilość energii. W 1980 latach Stanley Pons i Martin Fleishmann twierdzili że pokazali reakcje zimnej fuzji która mogłyby potencjalnie zapewnić świecie tanie, źródło czystej energii. ale ich doświadczenie nie mogło być powtórzone. Od tego czasu wszystkie inne doniesienia na temat zimnej fuzji były bezprawne, a badania wykazały, że zimna fuzja jest teoretycznie mało prawdopodobna, powodując że duża liczba naukowców stała się spekulacyjna w tym temacie.

Pomimo intensywnego skeptycyzmu, mała społeczności naukowców nadal bada niemal w temperaturze pokojowej reakcji. Najnowsze wiadomości pojawiło się kilka miesięcy temu kiedy włoscy naukowcy Andrea Rossi i Sergio Focardi z Uniwersytetu w Bolonii ogłosili, że opracowali urządzenie zimnej fuzji zdolne do wytworzenia 12400 W energii cieplnej z przeznaczeniem tylko 400 W w produkcje. Naukowiec Andrea Rossi przeprowadził prywatną konferencję prasową w Bolonii, w którym uczestniczyło około 50 osób, pokazano miedzy innymi co według nich jest niklowo-wodorowy reaktor termojądrowy.

Rossi i Focardi powiedzieli, że kiedy jądra atomowe niklu i wodoru są skondensowane w reaktorze powstaje miedź i duża ilość energii. Reaktor zużywa mniej niż 1 gram wodoru i włacza się z około 1000 W energii elektrycznej, zużycie energii spada do 400 W ciągu kilku minut.  W każdą minutę, reakcja może konwertować 292 gramów 20 stopniowej wody w suchą parę o temperaturze 101 ° C. Od podniesienie temperatury wody o 80 ° C i przekształcenie go w parę wymagane jest około 12.400 W mocy, eksperyment zapewnia uzyskanie mocy 12400 / 400 = 31. Co do kosztów, naukowcy szacują, że energia elektryczna może być generowana w cenie poniżej 1 centa / kWh, co jest znacznie mniej niż węgiel lub gaz naturalny.

Oczywiście jeśli to odkrycie zostanie zweryfikowane przez światową społeczność I hurtowa produkcja energii zdobytej w ten właśnie sposów zostanie zaadaptowanaZmiany w gospodarce światowej będą dramatyczne.

Kategoria: Andrea Rossi , Zimna Fuzja | Brak komentarzy »

Autor: dnia 24 July , 2011

Inżynier Andrea Rossi i Profesor Sergio Focardi z Uniwersytetu w Bolonii jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie ogłosili światu że mają urządzenie zimnej fuzji które jest w stanie wyprodukować 10 kilowatów energii cieplnej zużywając tylko ułamek tej energii do produkcji. W dniu 14 Stycznia 2011 roku dali światu pierwszą publiczna demonstracje niklowo-wodorowego reaktora syntezy jądrowej w stanie wyprodukować kilka kilowatów energii cieplnej.

Naukowcy również twierdzą że w drugiej połowie tego roku lub około października zacznie sie sprzedaż tych urządzeń które w tym czasie są w produkcji na skali światowej. To stanie się pierwszym na świecie komercyjnie gotowym reaktorem ?zimnej fuzji? W opisie o działaniu urządzenia, Rossi powiedział: ?Aby uruchomić reaktor trzeba tylko włączyć przełącznik. tak jak włączasz i wyłączasz telewizor. Reaktor pracuje z ogromnym marginesem bezpieczeństwa, więc nie ma potrzeby na specjalne umiejętności. Potrzeba tylko postępować zgodnie z instrukcją. Zatankować będzie trzeba tylko co 6 miesięcy tym zajmą sie nasi dealerzy?. Według Rossi urządzenie pokazane 14 Stycznia 2011 roku jest urzadzeniem przemysłowym które jest bardzo bezpieczne w użyciu. Rossi również twierdzi że obecnie ma reaktor który już od dwóch lat produkuje bez przerwy energię cieplną dla małej fabryki. To zmniejsza rachunek za energię elektryczną o 90%

Andrea Rossi jest znanym naukowcem i wynalazcą jest on również właścicielem firmy Leonardo Corporation z siedzibą w Bedford, New Hampshire, Stany Zjednoczone i fabryką na Florydzie produkującej wysokiej jakości i rożnego rodzaju generatory energii. Z pomocą jego konsultanta naukowcy, fizyka i profesora Sergio Focardi twierdzą że mają sposób i urządzenie do przeprowadzania niklu i wodoru reakcjom egzotermicznym z produkcją miedzi. Wodór jest podgrzewany w danej temperaturze z prostymi rezystorami. Gdy temperatura zapłonu zostanie osiągnięta, proces produkcji energii się zaczyna atomy wodoru przenikają do niklu i przekształcają go w miedż. Chociaż patent cytuje poprzednie prace nad zimną fuzją, oświadczenie Rossi zapewnia, że nie jest zimną fuzją, ale LENR, niskoenergetyczna reakcja jądrowa, podobny system, ale przynosi znacznie mniej energii cieplnej. Naukowcy nazywają to urządzenie Energy Catalyzer lub w jezyku polskim katalizator energii.

W Marcu 2011 dwóch szwedzkich fizyków ocenili ?katalizator energii? pod okiem Rossiego. Celem jest natychmiastowa komercjalizacja, wynalazcy mówią, że szczegóły wynalazku nie będą jeszcze opublikowane. Miedzynarodowa Agencja Patentowa odrzuciła częściowo urządzenie dlatego, że wydawało się ?naruszać ogólnie przyjęte prawa i ustalone teorie fizyki? Aby rozwiązać ten problem w aplikacji, powinno być zawarte zarówno eksperymentalne dowody lub teoretyczne podstawy w aktualnej teorii naukowej. Z powodu tej tajemnicy, szwedzkim oceniającym fizyką nie wolno było zbadać wnętrza reaktora, i wciąż jest niepewność co do tego wynalazku. Recenzowane czasopisma nie opublikowały prac na temat wynalazku skłoniło to Rossiego do utworzenia internetowego blogu pod nazwą Journal of Nuclear Physics ?Dziennik Fizyki

Nuklearnej?
Andrea Rossi w Kwietniu 2011 złożył wizytę w fabryce Leonardo Corporation na Florydzie gdzie podpisał tajemniczy kontrakt z firmą lub organizacją w Stanach Zjednoczonych, tajemniczy bo do dziś nie wiadomo z kim ten kontrakt został zawzięty. Z tego co można przeczytać z blogu pana Rossi to, że jest bardzo podekscytowany zawzięciem tego kontraktu. Jak sam napisał ? Dzisiaj jestem w mojej fabryce w USA gdzie podpisałem bardzo ważny kontrakt. Jak tylko dostane pozwolenie na przekazanie informacji na temat tego kontraktu napewno o tym napisze? Do dziś nie mamy żadnych szczegółów na temat tego kontraktu ale z tego co czytamy na blogu pana Rossi udostępni on nam więcej informacji jak tylko zostanie mu to zezwolone. Rossi również dodał ? Klient ten jest klientem od którego jest potrzebne pisemne zezwolenie aby co kolwiek o nim powiedzieć, Zbudujemy sieć zakładów do produkcji i sprzedaży energii, Ja jestem bardzo wdzięczny dla Stanów Zjednoczonych to jest kraj w którym się odrodziłem?

Teraz już wiemy że ten kontrakt został podpisany przez firmę AmperErgo która obecnie ma prawa do produkcji i sprzedaży W obu amerykach.
W Maju 2011 przedstawiciel  i naukowiec z NASA pan Dennis Bushnell przekazał w wywiadzie z The New Energy Times że NASA obecnie próbuje zreplikować doniesienia Inżyniera Rossi i Profesora Focardi. Bushnell powiedział, że technologia LENR potencjalnie może rozwiązać wszystkie nasze problemy energetyczne i klimatyczne. Stwierdził, technologia może być stosowana na wiele sposobów, w tym do zasilania rakiet do podróży kosmicznych. Są to bardzo orzeźwiające i pozytywne wypowiedzi w poparciu zimnej fuzji, pochodzące od miedzynarodowo znanego i szanowanego naukowca.

Kategoria: Andrea Rossi | Brak komentarzy »

Autor: dnia 26 June , 2011

Początkowo spotkał się ze skeptycyzmem ze względu na zarzuty, że wynalazek działa na podstawach i technologii zimnej syntezy jądrowej, Katalizator energii dostał swój patent w kwietniu tego roku, ma się pojawić na rynku jesienią tego roku. Wynalazcy Andrea Rossi i Sergio Focardi ogłosił swój wynalazek zwanym “E-CAT” w styczniu 2011 twierdząc, że stworzył reaktor, który jest w stanie wytworzyć ogromne ilości energii z przystosowaniem niklu i wodoru w temperaturze pokojowej.
Katalizator energii działa poprzez umieszczenie od nano do mikro wielkości cząstek proszku niklu w reaktorze wraz z wodorem pod wysokim ciśnieniem i specjalnymi katalizatorami które są tejemnicą wynalazcy Inżyniera Andrea Rossi.

Gdy zawartość reaktora jest ogrzana (za pomocą serii rezystorów w reaktorze) do około 400 – 500 stopni Celsjusza. Nie umieszcza się w reaktorze żadnych metali szlachetnych lub substancji promieniotwórczych. Po wyłączeniu, reaktor może być otworzony i nie występuje w żadnym stopniu promieniowanie. Proces przekształca cząstki niklu w miedż. Również w Małych ilościach występują Inne pierwiastki tj. cynk. W procesie tym, gdy zewnętrzne źródło ciepła jest stosowane twierdzi się, że jądro atomu wodoru, proton, przenika jądro niklu i w ten sposób atom niklu staje się atomem miedzi i w procesie tym uwalnia duże ilości energii cieplnej. Energia która jest  wytwarzana poprzez reakcje jądrowe jest używana do podgrzewania wody, a produktem końcowym katalizatora jest grąca woda lub para. Ołów i bór stosuje się jako tarczę, aby zapobiec uwolnieniu szkodliwego promieniowania w czasie reakcji, a gdy reakcje są zakończone nie ma odpadów radioaktywnych.

Znaczenie E-Cat jako źródła energii jest wielkie. E-Cat jest w stanie zapewnić energię cieplną za o wiele taniej i czyściej niż inne źródła energii obecnie dostępne na rynku. Główne składniki, nikiel i wodór są łatwo dostępne po niskich cenach i są używane w bardzo małych ilościach. E-Cat nie uwalnia CO2 ani żadnych innych cieplnych gazów.
Panu Rossi został przyznany patent przez Włoski Urząd Patentowy.

Kilka miesięcy temu Pan Rossi odpowiedział na swoim blogu na kilka pytań.

Gdy został zapytany. Ile E-Catów obecnie jest w operacji. Pan Rossi odpowiedział że “obecnie działa 97 katalizatorów energii” również dodał ze obecnie katalizatory są używane w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jeśli ten wynalazek się sprawdzi, byłoby to jedno z największych osiągnięć naukowych wszech czasów i zrzuciłoby to “olej” z pozycji króla zasobów energetycznych. Urządzenie to mogłoby dostarczyć praktycznie nieograniczone ilości taniej energii. bez radioaktywnych odpadów i z nie wielką ilością emisji dwutlenku węgla. Wynalazcy twierdzą że w użytku komercyjnym, proces może generować osiem jednostek produkcji na jedną jednostkę wkładu i będzie kosztować około jednego grosza za kilowat/godzinę, drastycznie taniej niż w elektrowniach węglowych.

Urządzenie zostało publicznie przedstawione kilka razy. I wynalazek Pana Rossi coraz bardziej wygląda wiarygodnie. Wideo i raporty fizyków, którzy byli obecni na pokazach urządzenia potwierdzają że energia elektryczna została wyprodukowana.

Kolejne poparcie dla urządzenie Rossiego zostało dostarczone w Maju. Kontrakt został podpisany z firmą Ampenergo spółka utworzona w 2009 roku z połączeniem do Departamentu Energetycznego Stanów Zjednoczonych, Spółka będzie pracowała razem z wynalazcami nad rozprzestrzenianiu technologii E-Cat.
Wygląda na to że pan Rossi jest ostatnio bardzo zajęty. Rossi Niedawno powiedział że, będzie musiał przedłużyć swój dzień pracy od szesnastu do osiemnastu godzin. Liczna ilość czytelników blogu i zwolenników Rossiego apelowała do wynalazcy aby zwolnił, nawet aby wzią urlop;  Rossi mówi, że to nie byłoby możliwe w tym momencie, bo ma tak wiele do zrobienia, nie ma czasu. Październik jest jutro. Wszystko musi być doskonałe ” Z raportów wynika że Październik jest miesiącem w którym E-Caty będą w pełnej produkcji i dostępne na rynku.

Jak na dzień dzisiejszy nie ogrzejesz wody lub swojego domu czy mieszkania. Jak na razie E-Cat będzie dostępny tylko komercyjnie ale jeśli ten wynalazek chociaż w części dostarczy to czego obiecują wynalazcy to w ciągu następnych kilku lat ta fabryka za miastem będzie zasilana przez E-Cata a twój dostawca energii cieplnej będzie dostarczał energię dla twojego domostwa. Jedno jest pewne. Jeśli wynalazek pana Rossi sie sprawdzi na pewno nie tylko odczujemy to pozytywnie po kieszeni ale i w powietrzu.

Tagi:
Kategoria: E-Cat , News | Brak komentarzy »

Autor: dnia 18 June , 2011

Ostatnio wiele słyszymy o nowym wynalazku który ma zmienić to jak generujemy energię cieplną. Wynalazek został zbudowany przez włoskiego Inżyniera i naukowca Andrea Rossi z współpracą Profesora Sergio Focardi z uniwersytetu w Bolonii. Wynalazek jest zwany E-Cat (Katalizator Energi) i ma być odpowiedzialny za produkcje 8-u jednostek przy użyciu tylko jednej. Wynalazek ma zrewolucjonizować produkcje energii cieplnej. Produkcja energii jest na podstawie teorii zimnej fuzji ale różni się trochę od tej teorii.

Do produkcji używa się niklu i wodoru pod wysokim ciśnieniem. Gdy w reaktorze osiągnięta zostanie odpowiednia temperatura wodór penetruje nikiel i przekształca pierwiastek w miedź. Ta reakcja produkuje dużą ilość energii cieplnej.
Mimo krytyki ze Świata nauki i fizyki włoscy naukowcy zaprezentowali swój wynalazek publicznie pod okiem wielu naukowców ze Świata. Urządzenie również otrzymało patent w Kwietniu 2011 nawet NASA jest zainteresowana doniesieniami Inżyniera Rossi. 14 Lipca doszło do spotkania pomiędzy panem Rossi i wysokiej rangi naukowcami pracującymi dla NASA. Szczegóły spotkania nie są dostępne publicznie ale wiemy że został podpisany kontrakt pomierzy Dr. Rossi a amerykańską firmą AmpEnergo

AmpEnergo Inc wraz z Leonardo Corporation i wynalazcą Dr. Andrea Rossi pracuje nad komercjalizacją E-Catu w obu Amerykach, w tym w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej i na Karaibach. Obecne działania obejmują utworzenie strategii finansowych i partnerstwa w biznesie i negocjacji umów licencyjnych z zainteresowanymi stronami.

Ampenergo zostało założone przez Karola Norwood, Richard Noceti, Gentile Robert i Craig Cassarino. Ważne jest tutaj zauważyć, że pan Robert Gentile na początku lat dziewięćdziesiątych był zastępcą sekretarza oddziału energii ziemnej dla Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Pomaga to potwierdzić doniesienia Rossiego, że testy z E-Cat były obserwowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych jak i Departamentu Energii USA. Jest bardzo podobne że są osoby w obu agencjach zainteresowane katalizatorem, jednak nie jest to potwierdzone.

Ampenergo jest w trakcie rozmów z bardzo dużymi firmami w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Firmy z którymi obecnie rozmawiają mają wiele potencjalnych możliwości na wykorzystanie tej technologii. A Dzięki tej technologii sto gramów proszku niklu może zastąpić wiele baryłek ropy. Ponadto, paliwo będzie bardzo tanie. Andrea Rossi niedawno stwierdził, że załadować będzie trzeba reaktor tylko co sześć miesięcy, a wiec koszt nie powinien być większy niż 100 dolarów co pół roku. Rossi również podkreślił że do wytworzenia tej samej ilości energii przy użyciu ropy  kosztowałoby tysiące dolarów. Najprawdopodobniej koszt paliwa będzie znacznie niższy niż 100 dolarów za 100 gramów (ilości, proszku który zasila reaktor do sześciu miesięcy). 100 dolarów nie uwzględnia oszczędności w kosztach, które powstaną gdy ruszy masowa produkcja proszku.

Andrea Rossi powiedział  “Jest możliwe że jedno-megawatowa fabryka otworzy swoje drzwi w Stanach Zjednoczonych przed końcem Listopada”. Rossi również powiedział że pierwsze E-Cat będą dostępne na zakup przed końcem tego roku.
kilka tygodni temu na liście dyskusyjnej Vortex I (jedno z najlepszych źródeł informacji na temat zimnej fuzji w sieci internetowej), przekazano że Uniwersytet w Bolonii ma ujawnić dodatkowe wyniki badań z E-Catem.

Oto kilka kluczowych faktów na temat Ampenergo, jest to prywatna amerykańska firma, która podpisała umowę z firmą Andrea Rossi, Leonardo Corporation z fabryką w Miami na Florydzie. Zespół AmpEnergo posiada bogate doświadczenie w sektorze energii, w tym wiedzy specjalistycznej w rozwoju i komercjalizacji zaawansowanych technologii zasilania. Koncentrują się na szybkim wprowadzeniu innowacyjnych technologii na rynek jako sposób dostarczania najbliższej przyszłości korzyści ekonomicznych i ekologicznych w społeczeństwie. Wiodą się nauką, techniką, kreatywnym i strategicznym partnerstwem w biznesie. Ampenergo będzie odpowiedzialne za komercjalizacje technologii E-Cat. Ampenergo będzie sprzedawało licencje na E-Cat i produktów związane z urządzeniem, a w zamian otrzyma część z zysku.
Rossi poinformował, że Uniwersytet w Uppsali w Szwecji, otrzyma E-Cat do przeprowadzenia własnych testów. To będzie interesujące zobaczyć, jakie wyniki osiągają inne E-Cat. ?Każdy test E-Cat jak dotąd jest sukcesem, więc nie ma powodu do martwienia sie, że ich badania doprowadzą do innych wyników? powiedział Rossi
Tak więc strategia komercjalizacji technologii Andrea Rossi zaczyna nabierać krztałtów.

Andrea Rossi często piszę i odpowiada na pytania, na swoim blogu “Journal of Nuclear Physics” (Dziennik Fizyki Jądrowej). Ujawnia on również wiele ciekawostek i informacji. Ja zachęcam do odwiedzenia blogu Dr. Andrea Rossi. Miejmy nadzieję że E-Cat jest odpowiedzią nie tylko dla ekologii ale również ekonomii.

Kategoria: Ampenergo , Zimna Fuzja | Brak komentarzy »